indhold

Insektmonitering og varsling for skadedyr

Nika Jachowicz, NBR
435-2023, Nika Jachowicz, NBR

Konklusion

Ugentlig monitering af skadedyr og varsling for eventuelt bekæmpelsesbehov er i samarbejde med Nordic Sugar udført i 15 marker bejdset med Force 20 CS i perioden fra april til juli 2023. I nogle marker blev der observeret forekomst af trips og runkelroebiller men ikke over skadetærsklen. Bedebladlus kunne findes i hele dyrkningsområdet, og i flere marker var skadetærsklen overskredet. Ferskenbladlus blev ikke fundet i moniteringsruten i 2023.

Conclusion

Between April and July 2023, weekly monitoring of pests was carried out in collaboration with Nordic Sugar in 15 sugar beet fields treated with Force 20 CS seed coating. Damage from thrips and pygmy mangold beetles was not found to exceed the damage threshold. Black bean aphids were found throughout the cultivation area, and in several fields the damage threshold was exceeded. The green peach-potato aphid was not found in the monitoring route in 2023.