indhold

Insektmonitering og varsling for skadedyr

435-2020, Anne Lisbet Hansen, NBR

Konklusion

Ugentlig monitering af skadedyr og varsling for eventuelt bekæmpelsesbehov er i samarbejde med Nordic Sugar udført i 13 marker bejdset med Force 20 CS i perioden fra april til juli 2020. Der har i begrænset omfang været forekomst af trips og ferskenbladlus over bekæmpelsestærsklen. Der er kun set sporadiske pletter med virusgulsot.

Conclusion

In the period from April to July 2020, weekly monitoring of pests and warning of possible need for insecticide applications has been carried out in collaboration with Nordic Sugar in 13 fields treated with Force 20 CS. There has been limited occurrence of thrips and peach potato aphids above the control threshold. Only sporadic spots of virus yellows have been seen.