indhold

Insektmonitering

477-2019 Lise Nyboe Petersen, NBR og Desirée Börjesdotter, NBR

Konklusion

Insektmoniteringen viste, at skader fra runkelroebiller, jordlopper og trips var de dominerende i 2019, mens angreb af bedebladlus kun blev set sporadisk og i få antal. Det viste også, at der især for runkelroebiller og jordlopper var stor forskel mellem behandlinger i marken. Ubejdsede marker viste desuden et lavere plantetal end Gaucho- og Forcebejdsede marker, som lå på det samme niveau.

Conclusion

Insect monitoring in sugar beets showed that damage from the Pygmy Beetle (Atomaria linearis), Beet Flea Beetle (Chaetocnema concinna) and Thrips (Thrips spp) were the most dominating in 2019, while damage from the Black Bean Aphid (Aphis fabae) only was seen sporadically and only in few numbers. It also showed that there was a substantial difference between treatments in the field, especially for Pygmy Beetles and Beet Flea Beetles. Untreated fields furthermore showed a lower number of plants than fields treated with Gaucho and Force, which had just about same number of plants.