indhold

Inspirerade till högre sockerskördar

Betodlaren 3-2019

Konklusion

Välbesökt sommarmöte. Insekter och betning, lönsam bördighet och ogräs i fokus på Alnarp.