indhold

Inte alltid lätt vara betodlare

Robert Olsson

Konklusion

Det är inte alltid lätt att vara betodlare. Men heller inte så lätt att bli – och förbli – en bra betsort. Och 2012 gjorde det inte lättare. En betsort granskas noga i sömmarna. Rent konkret i sex försök i fyra upprepningar under tre år. Varje parcell är fyra rader bred och nio meter lång. Uppkomst och skörd mäts på de två raderna i mitten. Till denna grund läggs sedan specialförsök på jordar med jordboende skadegörare som nematoder och Aphanomyces. Därtill lagringsförsök och praktiska försök med fokus på växtsätt, stocklöpningstolerans och upptagningskvalitet.