indhold

Internationellt samarbete ger svar på sorters lagringsduglighet

Betodlaren 4-2018 Joakim Ekelöf

Konklusion

Ett tvåårigt samarbetsprojekt inom COBRI har resulterat i nya kunskaper kring hur man på förhand kan säga något om en sorts lagringsduglighet. Artikeln tar upp några av de nya rönen och beskriver hur du kan använda dig av resultaten på din gård. Nya försök inom området är redan igång och vad dessa fokuserar på beskrivs nedan.