indhold

IPM-bekæmpelse af bladsvampe i sukkerroedyrkning

Konklusion

Projektets formål
Formålet med projektet er at belyse bæredygtige direkte bekæmpelsesmuligheder af bladsvampe i konven-tionel og økologisk sukkerroedyrkning med øget fokus på IPM-principper, samt heraf direkte levering af anbefalinger til branchen. Dette kan specificeres yderligere ved følgende formål:
1) At opnå løbende og aktuel information til dyrkere og rådgivere om bekæmpelsesbehov i dyrkningsområ-det i sæson 2021 ved hjælp af monitering og varsling.
2) At finde de mest effektive alternative bekæmpelsesmuligheder til Opera, idet Opera ikke må anvendes efter 2021, og at undersøge effekt af reducerede doseringer og varieret behandlingsfrekvens.
3) At reducere fungicidbehovet yderligere gennem nyt fokus på effekt af sprøjteteknik med deraf nye anbe-falinger. Effektiv svampebekæmpelse belyses gennem valg af dysetype, dysestørrelse, vandmængde mm.
4) At undersøge hvordan størrelsen af afgrødens biomasse påvirker behov for bekæmpelse af bladsvampe med det formål at kunne dosere fungicider mere præcist vha. NDVI-målinger.
5) At skabe bæredygtige muligheder for bladsvampebekæmpelse i økologisk sukkerroedyrkning ved at undersøge effekt af potentielle biologiske midler.