indhold

IPM-bekæmpelse af skadedyr i sukkerroedyrkning

Konklusion

Projektets formål
Projektets overordnede mål er at begrænse antallet af marksprøjtninger med insekticider til et behovsbe-stemt minimum, der udføres rettidigt med mindst mulig dosering. Selvom bejdsning med neonicotinoider ikke længere er tilladt er målet, at yderligere omkostninger og miljøbelastning i dyrkning af sukkerroer hol-des på et minimum samtidigt med at høje sukkerudbytter opretholdes

Delmål i projektet er fortsat fra 2021 at skabe mere viden om forekomst af skadedyr i forhold til for eksem-pel klima samt til mere nøjagtig bestemte bekæmpelsestærskler overfor dels jordbårne skadedyr og senere forekommende skadedyr så som bedeblad- og ferskenbladlus med deraf risiko for spredning af virusgul-sot.

Antal skadedyr eller skader efter skadedyr opgøres i tidsintervaller før og efter forskellig timing af godkend-te og nye insekticider. Effekt på udbytte måles og økonomi beregnes efter databehandling i december 2022. Resultater formidles til rådgivere og dyrkere.