indhold

IPMIROER 2013

Jens Nyholm Thomsen

Konklusion

DLS Planteavl, Nordic Sugar og NBR er gået sammen som de primære aktører om et nyt projekt IPMIROER, der finansieres med støtte fra GUPD ordningen, se eventuelt herom i tekstboksen. Tillige deltager Århus og Københavns Universiteter samt Videncentret for Landbrug (VFL) og Østdansk Landbrugsrådgivning med væsentlige aktiviteter i projektet.

Projektet IPMIROER løber over de kommende fire år med start i august 2013. Projektet handler om at udvikle, definere og demonstrere IPM i roedyrkningen således at vi også fremover kan kombinere en miljøvenlig plantebeskyttelse med en høj og forbedret produktivitet; med andre ord en bæredygtig roedyrkning.

IPM er forkortet fra det engelske begreb ”Integrated Pest Management”, men kan forsigtigt oversættes som ”Integrerede Plantebeskyttelses Metoder” eller i daglig tale ”Integreret Plantebeskyttelse”. Det går i al sin enkelhed ud på, at man så vidt det er muligt, benytter løsninger der gør, at man kan undgå eller reducere brugen af kemisk bekæmpelse i dyrkningen. Vi benytter allerede i dag mange løsninger, som kan henregnes under IPM.