indhold

Jord för tillväxt på 5T-gårdarna

Robert Olsson och Otto Nielsen

Konklusion

Nu växer betorna på våra 5Tgårdar. Först vill vi sätta fokus på marken som betorna växer i. Vilken gård har en jord som liknar den du odlar?