indhold

Jordanalyser og tilvækst på 5T-gårdene

Robert Olsson og Otto Nielsen

Konklusion

Fra og med 2014 følges dyrkningen og roernes vækst hos fem dyrkere i henholdsvis Sverige og Danmark. Formålet er at indsamle og dele viden om specifik sukkerroedyrkning og dermed bidrage til en løbende udvikling og udbyttestigninger generelt. Målet er blandt andet at 20 procent af roedyrkerne skal nå 20 ton sukker/ha i 2020.

5T står for ”Tilvækst til tyve ton i 2020”. Projektet har sin egen hjemmeside (projekt5T.nu), hvor der løbende suppleres med ny information om projektet og gårdene. Hjemmesiden kan også tilgås via link fra NBR’s og Agricentrets hjemmeside. Projektet udføres i sammenarbejde mellem Nordic Sugar og NBR og den bærende del i projektet er de ti deltagende dyrkere.

I denne artikel præsenteres udvalgte data og resultater fra gårdene.