indhold

Jordbårne rodbrandsvampe – er det noget problem?

ALH_ÅO_LP_SRN4-2018 Anne Lisbet Hansen, Åsa Olsson, Lars Persson

Konklusion

Rodbrand kan give plantetab tidligt i sæsonen og kan ved højt vedblivende smittetryk give kroniske skader med deraf følgende rodråd ved optagning. Angreb ses oftere i Sverige end i Danmark. I økologisk dyrkede roer uden mulighed for bejdsning kan det blive et problem.