indhold

Jordbearbejdning og anvendelse af autonome redskabsbærere

Konklusion

Projektets formål
Formålet med projektet er at afprøve jordbearbejdningsteknikker, som i relation til økonomi, klima og miljø kunne være et bæredygtigt alternativ til pløjning og herunder at afprøve autonome redskabsbærere.
Effektivisering af jordbearbejdning har betydet, at traktorer og redskaber gennem årene er blevet stadigt tungere. Dermed er der risiko for – ikke mindst i relation til igangværende klimaforandringer med mere og mere ekstremt vejr – at forårsage skadelig jordpakning og projektet forsøger derfor at finde alternativer til dette.