indhold

Jordbearbejdningsprojekt med strip tillage afsluttes

Otto Nielsen

Konklusion

I efteråret 2007 blev der hos NBR startet et nyt projekt om jordbearbejdning og efterafgrøder (JES), hvor der i høstårene 2008–2010 blev undersøgt alternative jordbearbejdningsteknikker. En af teknikkerne var strip tillage og her gives en kort præsentation af dele af resultaterne