indhold

Jordbearbejdning til sukkerroer

729-2019 Otto Nielsen, NBR

Konklusion

Der er blevet opnået et merudbytte på 3-4 procent (signifikant for mængden af rene roer) ved pløjning forud for roer i marker, som normalt ikke pløjes (gennemsnit for to dyrkere 2017-2019).

Conclusion

Ploughing prior to sugar beets – in fields that normally were not ploughed – increased yields by 3-4 percent (significant for amount of beets) (average for two growers over 2017-2019).