indhold

Jordtypeafhængig gødskning af sukkerroer

Otto Nielsen, NBR
341-2023, Otto Nielsen, NBR

Konklusion

Konklusion (baseret på et forsøg i henholdsvis 2022 og 2023)
• I de to gennemførte forsøg var der generelt ingen eller kun svag signifikant vekselvirkning mellem jordtype (ler og humus) og gødningsniveau på vækst og udbytte af sukkerroer. Der er dermed ikke grundlag for at graduere gødningsniveauet ud fra jordtype på basis af denne undersøgelse.
• Jordtype og gødningsniveau forklarer kun i nogen grad sukkerroernes vækst og udbytte. I 2023 var der dog en markant og signifikant negativ effekt af stigende lerindhold og faldende humusindhold på væksten af roer først i sæsonen.

Conclusion

Conclusion (based on one trial in 2022 and 2023, respectively)
• There was no or only week interactions (mainly non-significant effects) between soil type (clay and organic content) and fertilization levels on growth and yield of sugar beets.
• Soil type and fertilization only partly explained growth and yield of sugar beets. In 2023, however, there was a clear negative effect of increasing clay-content and decreasing organic-content on early growth.