indhold

Kalium og natrium giver mere sukker

340-2019 Joakim Ekelöf, NBR

Konklusion

Sockerskörden har i genomsnitt ökat med 7% när tillförselnivån ökar från 50K och 0Na till 150K och 100Na.

Beräkna din totala bortförsel av kalium över växtföljden och tillför minst lika mycket kalium som du bortför om Kt är under 10.

Ge gärna en större andel av tillförseln till betorna och rapsen då de svarar bra på kaliumgödsling.

Tillförselnivån till betor bör ligga kring 150 kg K/ha om Kt är under 10. Betorna bortför 100-150 kg K.

Tidigare försök har visat att natriumgödsling kan höja skörden med 3-4%. Liknande effekter har uppnåtts i denna serie vilket styrker rekommendationen om att Natrium bör tillföras.