indhold

Kalka för bättre skörd

Betodlaren 2-2018 Desirée Börjesdotter

Konklusion

Sedan årtionden vet vi at sockerbetor avkastar bäst vid pH över 7. Rekommendationen är att kalka upp jorden och sedan underhållskalka en gång i växtföljden. Läs hur tre intresserade betodlare med olika utgångspunkter ser på kalkning och hur de valt att resonera utifrån sina förutsättningar.