indhold

Kalkningens betydelse i sockerbetsodlingen

Betodlaren nr. 1 2017 - Åsa Olsson og Lars Persson

Konklusion

Under 2013 startade NBR en serie storskaliga kalkförsök. Grundidén med dessa var att allt skulle föregå i stor skala och så långt som möjligt efterlikna förhållanden i vanlig odling. Den praktiska delen av projektet är slutförd och nu börjar det stora arbetet med att sammenställa alla resultat.