indhold

Kalkningsförsök – uppföljning och nystart

Åsa Olsson, Lars Persson

Konklusion

Att kalk kan påverka våra jordars bördighet positivt råder det inget tvivel om. Men hur mycket behövs läggas ut? Hur ofta? Vilket kalkslag passar bäst? Några av de här frågorna ska NBR försöka besvara i ett nyligen beviljat forskningsprojekt finansierat av Stiftelsen Lantbruksforskning – SLF. Betodlaren nr. 4, 2008