indhold

Kan effektiv ogräsbekämpning utan kemi vara möjlig i framtiden?

Joakim Ekelöf & Robert Olsson

Konklusion

Som en uppföljning på temat radrensning som vi presenterade i förra numret av Betodlaren, följer här ett par artiklar till inom området. Frågan vi ställer oss i denna delartikel är – hur långt kan vi nå utan kemi om vi använder oss av den senaste tekniken och hur ser framtidsutsikterna för en kemifri ogräsbekämpning ut? Svaret skulle kunna göras enkelt, det fungerar inte fullt ut än, men vi ska vända och vrida på frågan innan vi sätter punkt.