indhold

Kombination af Conviso One båndsprøjtning og radrensning

565-2021, Mikkel Nilars, NBR

Konklusion

Ukrudtsbehandlinger med Conviso One båndsprøjtet i rækkerne er undersøgt i kombination med radrensning. I forsøget er Conviso One udbragt alene eller i blanding med relevante blandingspartnere.
Ukrudtsbekæmpelsen i rækkerne har været meget effektiv og der er ikke tydelig forskel mellem de forskellige led.
Ukrudtsbekæmpelsen i form af radrensning mellem rækkerne har ligeledes været meget effektiv.
Konklusionen er, at det er muligt at opnå en meget effektiv ukrudtsbekæmpelse i sukkerroer, ved at kombinerer båndsprøjtning med Conviso One i rækkerne med radrensning mellem rækkerne.

Herbicide treatments with Conviso One sprayed in bands in the rows have been investigated in combination with row cultivation. In the trial, Conviso One is applied alone or in mixture with relevant mixing partners.
The weed control in the rows has been very effective and there is no clear difference between the different treatments.
The weed control in the form of row cultivation between the rows has also been very effective.
The conclusion is that it is possible to achieve a very effective weed control in sugar beets, by combining band spraying with Conviso One in the rows with row cultivation between the rows.