indhold

Konkurrensen börjar på fältet

Betodlaren 3-2018 Desirée Börjesdotter

Konklusion

Odlingssäsongen 2018 går till historien som en extrem. Alla grödar har påverkats och de värden som gått förlorade, totalt sett, uppskattas till miljardbelopp. Torkstressen har gjort att variationen mellan fält och inom fält är ovanligt stor i år och skördeutbytet svänger från toppnivåer i bevattnade fält till bottennivåer i fält med högt ogrästryck.