indhold

Lång lagring lurig

Robert Olsson, Anders Rydén
Robert Olsson, Anders Rydén

Konklusion

Friska, torra, hela och rena och under 5°C. Detta är optimala lagringsbetingelser för betor, betingelser som inte var så lätta att uppnå 2006. SBU har under hösten arbetat med att belysa totalekonomin i tre olika scenarier med januarileverans.