indhold

Långsiktiga effekter av kalkning på pH, rotbrand och sockerskördar

Konklusion

Kalk påverkar våra jordar på flera sätt och betydelsen av kalkning kan inte nog poängteras. Optimalt pH lägger grunden för ett gott näringsupptag och därmed även optimal tillväxt redan från start. Uppförökning och angrepp av rotbrandssvampar motverkas och markstrukturen förbättras.