indhold

Lagra rätt sort

Joakim Ekelöf

Konklusion

Att lagra betor kan ibland vara ganska svårt och riskabelt. Rätt sortval kan i dessa fall bli en avgörande faktor för framgång. Denna artikel redovisar lagringsförsöket gällande sorter som utfördes under 2014. Resultaten pekar på stora sortskillnader under tuffa lagringsbetingelser.