indhold

Lagringsduglighet – en ny sortegenskap

Robert Olsson

Konklusion

Sorten har betydelse – en praktisk betydelse. Inget som löser problemet men som väl påverkar dess storlek. Ungefär där står vi efter två års inledande lagringsförsök med olika sorter. Betodlaren nr. 2, 2009