indhold

Många frågor får svar

Betodlaren 3-2017 Desirée Börjesdotter

Konklusion

Skördearbetet av NBRs drygt 10000 parceller i Sverige och Danmark är i full gång. Nu drar det spännande arbetet igång med att dyka ner i resultaten och finna svaren. Samtidigt väcker rsultaten nya frågor, att arbeta vidare med.