indhold

Man måste bry sig om hur betorna mår!

Åsa Olsson, Robert Olsson, Anders Rydén och Lars Persson
Åsa Olsson, Robert Olsson, Anders Rydén och Lars Persson

Konklusion

Hösten 2006 startade SBU ett lagringsprojekt som bestod av fyra olika delprojekt: optimerad upptagningstidpunkt, skadegrad, sortskillnader samt odlingsplatsens betydelse. Under arbetet med dessa delprojekt har vi hanterat 800 ton och haft närkontakt med inte mindre än 6 000 betor som alla granskats med stor noggrannhet. I en serie artiklar i detta och kommande nummer under året kommer vi att redovisa resultat och slutsatser. Vi hoppas på att få medel att fortsätta försöken under de kommande tre åren. Vi börjar med att ge er våra viktigaste iakttagelser i form av bilder med kommentarer.