indhold

Mangan och bor på 5T

Betodlaren 2-2017 Robert Olsson

Konklusion

Både mangan och bor är viktiga näringssämmen. Jag är inte helt säker på att där finns mycket mer skörd att hämta men säker på att det finns mer att göra och lära.