indhold

Med fokus på lagringsfrågor

Betodlaren 3-2018 William English

Konklusion

Nu satsar NBR och SLU gemensamt på forskning för att minska lagringsförlusterna i sockerbetor. Läs en kortfattad beskrivning om vad arbetet omfattar i det femåriga projektet.