indhold

Mellangrödor för att bekämpa nematoder och öka bördigheten

Betodlaren 1-2019 Åsa Olsson Nyström, NBR och Lars Persson, NBR

Konklusion

Nematoder ställer till med stor skada i våra grödor. Det kan handla om både minskning av skörd och försämrad kvalitet. Inte nog med det, flera arter är karantänskadegörare som regleras av
växtskyddslagen och drabbade fält omfattas därför av speciella regler. I denna artikel tar vi upp vad du kan göra för att minska problemen med nematoder och samtidigt öka bördigheten.