indhold

Mer att hämta på Betodlingens dag 2010

Robert Olsson

Konklusion

Betodlingens år torde väl så här långt vara 2009. Gratulerar alla svenska betodlare till rekordskörden på över 60 ton betor med 10,84 ton socker per hektar. Nog fanns det mer att hämta alltid!