indhold

Mikronæringsstoffer til sukkerroer

342-2020 Otto Nielsen, NBR

Konklusion

Gødskning med magnesium (forsøg i fire marker) havde ingen signifikant udbyttemæssig effekt selvom bladanalyser viste et indhold under det anbefalede. I et forsøg øgedes sukkerprocenten dog signifikant.

Gødskning med mangan (et forsøg) havde svag (ikke signifikant) udbyttemæssig effekt selvom bladanalyser viste et indhold under det anbefalede.

Gødskning med bor (forsøg i to marker) viste ingen effekt på bladanalyser, som i alle tilfælde (modsat tidligere resultat fra disse marker) var på eller over det anbefalede niveau.

Conclusion

Magnesium-fertiliser had no effect on yields although leaf analyses indicated levels lower than recommended (average of four trials). In one trial, sugar content increased significantly.

Manganese-fertiliser had no effect on yields although leaf analyses indicated levels lower than recommended (one trial harvested).

Boron-fertiliser had no effect on leaf content, which in all cases (in contradiction to previous results) was above the recommended level (two fields investigated).