indhold

Monitering af skadedyr 2022

Nika Jachowicz, Anne Lisbet Hansen, NBR
NJ_ALH_SRN3-2022

Konklusion

I 2022 er der ikke tildelt dispensation til Gaucho-bejdsning i sukkerroer, og hele dyrkningsområdet er tilsået med Force-bejdsede roer. Force-bejdsning beskytter mod jordboende skadedyr under fremspiring, men beskytter ikke de grønne dele af planten over jorden. Derfor kunne der i indeværende sæson eventuelt blive behov for supplerende insekticidsprøjtninger, hvis forekomst af skadedyr oversteg bekæmpelsestærsklen. Formålet er at bekæmpe skadedyr kun ved konstateret behov for dermed at skåne nyttedyr samt at minimere omkostninger og unødvendig brug af insekticider. Derfor har det været vigtigt nøje at følge forekomst af skadedyrene. Forekomst og varsling har fra april til juli kunne følges på sukkerroer.nu, AgriPortal App og i SEGES registreringsnet.