indhold

Monitering af skadedyr i sukkerroer

Nika Jachowicz, Anne Lisbet Hansen
NJ_ALH_SRN3-2021

Konklusion

I 2021 blev kun en mindre procentdel af det danske sukkerroeareal tilsået med Force-bejdsede sukkerroer (5-10 procent af arealet). Force-bejdsning beskytter mod jordboende skadedyr under fremspiring, men beskytter ikke de grønne dele af planten over jorden. Der kan derfor blive behov for supplerende insekticidsprøjtninger, hvis forekomst af skadedyr overskrider bekæmplesestærsklen. Det er vigtigt kun at behandle ved konstateret behov, for at minimere omkostninger og skåne nyttedyr. Derfor er det vigtig at følge forekomst af skadedyr. Forekomst og varsling har fra april til ind i juli kunne følges på sukkerroer.nu, AgriPortal App og i SEGES registreringsnet.