indhold

Monitering og bekæmpelse af skadedyr og bladsvampe i sukkerroedyrkningen

Anne Lisbet Hansen
SRAF-2020

Konklusion

Projektets formål
Formålet med projektet har været at forebygge, monitere samt at optimere bekæmpelsesmuligheder af skadedyr og bladsvampe i sukkerroedyrkning. Med monitering og varsling har formålet været at give aktuel rådgivning til konsulenter og dyrkere om optimal og rettidig bekæmpelse. Opnåelse af optimal bekæmpelse med anvendte og nye insekt- og svampemidler er undersøgt med forskellige behandlingsstrategier. Bekæmpelsesbehov ved varieret biomasse er derudover også undersøgt. Indledningsvis er effekten af forekomst af skadedyr undersøgt ved dyrkning af afgrødestriber.