indhold

Mot sockerskörd på Europanivå

SBU
Otto von Arnold (SBC) og Christer Sperlingsson (Danisco Sugar)

Konklusion

”Mot sockerskörd på Europanivå” bygger i allt väsentligt på erfarenheterna från projekt 4T – Tillväxt Till Tio Ton – ett utvecklingsprojekt initierat av Betodlarna och Danisco Sugar 1996 och genomfört åren 1997-2002. Projektet är unikt i flera avseenden och innehåller följande artiklar:

– Håll rätt kompasskurs med 4T
– Låg skördeutveckling och stor variation
– Viktig kartläggning av betans behov
– Dränering är eftersatt
– Växtfföljden viktig för betjordens svampsmitta
– Öka skörden med mer vall – Vallens värde varar
– Rödklöver sätter turbo på betorna
– Högre skörd med god markstruktur
– Daggmaskar lyfter sockerskörden
– Släckt kalk stärker jorden och ökar skörden
– Betor kräver ingen stubbearbetning
– Markstrukturindex mäter hur jorden mår
– Så när såfönstret öppnas
– Skarp skorpa stjäl socker
– Tidig marktäckning viktigt – Utan blast ingen beta!
– Friskast plantor vid snabb och tidig etablering
– Flygfoton skvallrar om fältens jämthet
– Stor spridning i spill vid upptagning
– Fyra variabler förklarar skörden
– 4T-resultaten omsatta till praktiken