indhold

Mycket är på gång

Betodlaren 2-2018 Desirée Börjesdotter

Konklusion

Det är en omvälvande tid i sockerbranschen. Marknaden avregleras, arealen i EU ligger totalt sett fortsatt på en hög nivå och många av kemikalierna som varit fundamentala i odlingen diskuteras på EU-nivå. I slutet av april blev insektsbetningen Gaucho förbjuden inom EU för utomhusavändning, även i sockerbetor.