indhold

N og Ukrudt / Nitrogen and Weed

Otto Nielsen
584-2016 Otto Nielsen

Konklusion

Forøget kvælstofmængde vil generelt ikke kunne erstatte en mængde herbicid som alternativ. Dette er i overensstemmelse med tidligere forsøgs konklusion om, at roer har en svag konkurrenceevne.

Conclusion

Increased supply of nitrogen will in general not replace a part of the herbicide dosage as an alternative. This corresponds to earlier trials indicating beets having a low ability to compete with the weed.