indhold

När ta jordprov för rotbrandstest?

Betodlaren 3-2019 Lars Persson, NBR

Konklusion

Under de senaste åren har det förekommit fält som har drabbats av rotbrand, främst i Sverige men även i Danmark. Både som förlust av plantor och som en senare kronisk röta. Det går att göra en prognos över risken för angrepp. En frågeställning är när man ska ta jordprovet och om det har någon betydelse för utfallet.