indhold

När tjänar och när förlorar man på nematodtolerans?

Robert Olsson

Konklusion

Dagens betfrö ger oss inbyggd tolerans och ofta även resistens mot en rad sjukdomar. Hit hör främst Rhizomania men även Aphanomyces och i viss utsträckning de svampar som orsakar mjöldagg, Ramularia och rost. Detta skydd är både utmärkt och välkommet. Kännetecknande för det inbyggda skyddet mot dessa skadegörare är enkelt uttryckt att de ger ett mervärde när skadegöraren uppträder utan att kosta något i de fall skadegöraren inte uppträder. Med nematodtolerans är det inte riktigt så bra. Den är utmärkt och välkommen, men det finns ett men.