indhold

NBR Faglig beretning 2023 / Verksamhetsberättelse 2023

Joakim Herrström

Konklusion

NBRs beretning er en opsamling af erfaringer fra sæsonen 2023.