indhold

NBR når nya höjder

Betodlaren 4-2018 William English

Konklusion

I det senaste numret av Botodlaren diskuterade vi hur 5T-projektet drar nytta av satellitbilder för att få ett nytt perspektiv på inomfältsvariationen. Här fortsätter vi att diskutera hur våra “ögon i himlen” kan bidra till bättre och effektivare försöksarbete.