indhold

NBR når nye højder

WE_SRN1-2019 William English

Konklusion

I 5T-projektet har NBR igennem flere år haft gavn af satellitbilleder til at finde de bedste og dårligste områder i marken, som dernæst undersøges for variationsårsager. Vi er nu også begyndt at benytte dronebilleder til bedre at forstå forskellene mellem behandlingerne i vores forsøg.