indhold

NBR Nordic Beet Research – nu i full gång

Robert Olsson

Konklusion

Som vi berättade redan i Betodlaren 2007 så har betodlarna i Danmark och Sverige tillsammans med Danisco Sugar bildat en ny forsknings- och utvecklingsenhet med det juridiska namnet NBR Nordic Beet Research Foundation (fond). I dagligt tal blir det NBR eller Nordic Beet Research. Verksamheten i SBU och Alstedgaard är överflyttad till NBR från och med den 1 januari 2008. Betodlaren nr. 1, 2008