indhold

NBR:s första doktorand disputerad

Konklusion

Den sista fredagen i maj var en högtidsdag. Det var dagen när William English med bravur försvarade sin avhandling inför en intresserad publik på SLU Alnarp. William är NBR:s första anställda industridoktorand och projektet är delvis finansierat via regeringens satsning på livsmedelsförsörjning, LivsID-programmet vid SLU.