indhold

Nematoder som växtskadegörare

Lars Wiik, Hushållningssällskapet Skåne

Konklusion

I den nyutkomna boken Nematoder som växtskadegörare beskrivs alla de viktigaste nematoderna under svenska förhållanden, deras biologi och lämpliga motoch bekämpningsåtgärder.