indhold

Nu starter projekt 5T

Robert Olsson

Konklusion

Efter diverse overvejelser og forprojekt i 2013 starter nu projekt 5T. Navnet siger hvad det handler om: Vi skal sammen udvikle vores roedyrkning til et udbytteniveau på 20 ton sukker/ha i årene frem til 2020 (”Tilsammans till 20 ton i 2020”). Projektet omfatter både Danmark og Sverige og bliver isoleret set sukkerdyrkningens største projektsatsning i de kommende fem år.

Sukkerdyrkningen står overfor ny udfordringer, men også ny muligheder med afskaffelsen af sukkerkvoterne i Europa i 2017. For at opretholde vores konkurrenceevne er det vigtigt at vi forsætter med at udvikle dyrkningen. Vi skal forsat drive en lønsom roedyrkning i Danmark og Sverige. Sukkerdyrkningen har været meget fremgangsrig de seneste årtier med at løfte udbytterne, men vi er sikre på at der findes mere at hente. Nu samler vi kræfterne i projekt 5T.