indhold

Ny art av rotrötesvampen Aphanomyces

Konklusion

En ny art av Aphanomyces har nyligen beskrivits. Det fullständiga namnet är Aphanomyces macrosporus och den kan infektera både korn och sockerbetor. Vi ska gå lite på djupet för att se vad den kan ha för inverkan på vår odling och växtföljd.